Personvernerklæring
Vi ønsker å sikre at opplevelsen din her er så behagelig og personlig som mulig. For å oppnå dette bruker vi cookies og lignende teknologier. Du har muligheten til å akseptere eller avvise cookies når du besøker nettsiden vår. Du kan endre cookieinnstillingene dine nederst på denne siden.
Personopplysninger
Generelt
Personopplysninger er alle typer informasjon som kan knyttes til deg i en viss grad. Når du bruker nettsiden vår, samler og behandler vi ulike typer slik informasjon. Dette skjer for eksempel når du får tilgang til innhold, melder deg på nyhetsbrevet vårt, liker sidene våre på sosiale medier eller legger ut innlegg på sosiale medier, fyller ut informasjon i feltene "Bli kontaktet av oss" eller kontakter oss via telefon.Du kan når som helst melde deg av OnlinePOS' oppdateringer og nyhetsbrev ved å melde deg av e-postene og oppdateringene via sosiale medier.Noen av opplysningene vi ber om på nettsiden er obligatoriske, mens andre er frivillige. Hvis du ikke gir de obligatoriske opplysningene for en bestemt handling, kan du ikke delta i den. Vi samler og behandler typisk følgende typer opplysninger:
  • En unik IDIP-adressen din
  • Tekniske opplysninger om datamaskinen, nettbrettet eller mobiltelefonen din
  • Geografisk plassering og hvilke sider/knapper du klikker på (interesser).
Vi bruker disse miljøvariablene til å spore og gjøre bruk av nettstedet og tjenestene lettere for deg. OnlinePOS bruker også slike miljøvariabler for å måle trafikkmønstre på nettstedet. Det er mulig at vi av og til sammenligner disse opplysningene med personopplysningene dine for å bedre forstå behovene til besøkende på nettstedet.I den grad du gir uttrykkelig samtykke til det og selv oppgir informasjonen, behandler vi også følgende: Navn, telefonnummer, e-post og firmanavn. I tillegg kan du bli sendt til OnlinePOS Backoffice via nettsiden, der du blir bedt om å oppgi kundenummer, brukernavn og passord. Hvordan data behandles og lagres i Backoffice henvises til Databehandleravtalen. Ved å logge inn med "admin", finner du dette under "support" i Backoffice.
Bruk av personopplysninger
Personopplysninger samles inn og brukes i forbindelse med: Gjennomføring av søknadsprosesser
  • Innsending av søknader til ledige stillinger via vår nettbaserte søknadsfunksjon
  • Uoppfordret innsending av søknader mottatt via vår nettbaserte søknadsfunksjon
  • Henvendelser mottatt via vårt nettbaserte kontaktskjema
  • Innsending og mottak av henvendelser via vår nettbaserte plattform
  • Besvarelse av henvendelser mottatt via vårt nettbaserte kontaktskjema Markedsføring og nyhetsbrev
  • Utsendelse av nyhetsbrev
Håndtering og oppbevaring av e-poster
Når en person gir sine kontaktopplysninger (navn, telefonnummer, selskap, e-post) via et skjema på nettsiden, blir disse opplysningene videreformidlet til tredjepart (Freshdesk & Hubspot). Informasjonen blir håndtert konfidensielt av en ansatt hos OnlinePOS. Informasjonen kan også bli videreformidlet til en annen ansatt hos OnlinePOS. Informasjonen vil alltid bli behandlet på en sikker og forsvarlig måte. Informasjonen vil kun bli brukt med formålet å opprette kontakt med avsenderen for å løse en spesifikk problemstilling, håndtere en konkret henvendelse eller utføre en spesifikk oppgave.

Hvis opplysningene brukes til opprettelse i vår kundekartotek, trer det i kraft en separat databehandleravtale. Saken avsluttes hos oss, og e-posten eller opplysningene slettes.
Håndtering og oppbevaring av brukeropplysninger i CRM-systemet
Kundens kontaktopplysninger registreres via nettsiden og lagres i noen tilfeller i et CRM-system, Freshdesk og Hubspot. Opplysningene registreres og lagres utelukkende med formålet å sikre kontakt med avsenderen og for å kunne utføre den nødvendige og etterspurte tjenesten overfor kunden. Håndtering og oppbevaring av personopplysninger ved telefonhenvendelser og kontakt Hvis du ber om å bli kontaktet av oss per telefon eller kontakter oss selv per telefon, bruker vi bedriftstelefoni som kommunikasjonsløsning. Firmafonen oppbevarer og håndterer personopplysninger om våre kunder. Vi henviser til Relatels personvern- og databeskyttelsespolitikk.
Håndtering og oppbevaring av jobbsøknader
Når en person gir sine kontaktopplysninger (navn, telefonnummer, e-post, søknad, CV) via et skjema på nettsiden, blir disse opplysningene håndtert gjennom en tredjepart, Office 365. Søkeren mottar en automatisk svar-e-post som respons på søknaden. Søknader lagres i Office 365 i opptil 3 måneder før de slettes. Dette finnes i vårt interne system.Det innhentes alltid tillatelse for oppbevaring av personopplysninger ut over 3 måneder. Fysisk oppbevaring av jobbsøknader skjer bare etter forhåndsgodkjennelse fra søkeren.

Bilder
Bilder av våre kunder og inventar brukes aldri uten forhåndsgodkjennelse, med mindre det dreier seg om situasjonsbilder.

Sikkerhet
Vi har implementert tekniske og organisatoriske tiltak for å forhindre at opplysningene dine utilsiktet eller ulovlig slettes, offentliggjøres, selges, går tapt, forringes eller kommer uvedkommende i hende, misbrukes, brukes til markedsføring eller behandles på annen måte i strid med lovgivningen.

Formål
Opplysningene brukes til å identifisere deg i forbindelse med interesse for OnlinePOS og for å tilpasse innhold til deg som bruker på nettsiden. I tillegg bruker vi opplysningene for å optimalisere våre tjenester og informasjon til deg som bruker.

Oppbevaringsperiode
Opplysningene lagres i den perioden som er tillatt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem når de ikke lenger er nødvendige. Perioden avhenger av arten av opplysningen og grunnlaget for oppbevaring. Det er derfor ikke mulig å angi en generell tidsramme for når informasjon slettes.Videreformidling av opplysninger Data om din bruk av nettsiden videreformidles til tredjeparter i den grad disse opplysningene er kjent.

Du kan se hvilke tredjeparter det dreier seg om på siden her "Cookies". Vi benytter også en rekke tredjeparter for lagring og behandling av data. Disse behandler kun opplysningene på våre vegne og har ikke lov til å bruke dem til egne formål. Videreformidling av personopplysninger som navn og e-post vil kun skje hvis du gir samtykke til det. Vi benytter kun databehandlere i EU eller i land som kan gi tilstrekkelig beskyttelse av opplysningene dine.

Endringer i personvernreglene
OnlinePOS forbeholder seg retten til å foreta endringer i personvernreglene etter eget skjønn og vil informere om dette via e-post eller på nettsidens hjemmeside før slike endringer trer i kraft.

Innsyn, spørsmål og klager
Du har rett til å få opplyst hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Du kan også når som helst protestere mot at opplysninger blir brukt. Du kan også tilbakekalle samtykket ditt til at opplysninger om deg blir behandlet.

Hvis opplysningene som behandles om deg er feil, har du rett til å få dem rettet eller slettet. Hvis du i tillegg har spørsmål om personvernreglene hos OnlinePOS, kan du kontakte oss på info@onlinepos.no.